AI funkcijos

Išmaniosios technologijos išplečia vaizdo stebėjimo sistemų galimybes, suefektyvina vaizdo analitiką, įvykių paiešką. Dahua Technology sukūrė produktų grupę su integruotomis AI (dirbtinio intelekto) išmaniosiomis funkcijomis. Pavyzdžiui, Įrenginiai su paprasčiausiomis AI funkcijomis, kokybiškai geba identifikuoti matomame vaizde žmones, transporto priemones. Tačiau pažangiausios integruotos funkcijos gali kur kas daugiau. 

Sukurkite vertę su AI

Kas gi yra tas dirbtinis intelektas (Artificial Intelligence – AI)? Šis apibrėžimas naudojamas jau dešimtmečiais. Žodis „dirbtinis“ apibrėžia tai, kas „nenatūralu / pagaminta žmogaus“, o „intelektas“ apibrėžia sugebėjimą mąstyti ir suprasti. AI yra technologja, kuri leidžia technikai, kad ir, pavyzdžiui, vaizdo stebėjimo sistemai, atlikti veiksmus, kuriems tradiciškai reikalingas žmogaus protas ir sugebėjimai. AI tikslas – išugdyti technologijas atlikti veiksmus, kuriuos žmonės kolkas atlieka efektyviau.

AI nėra sistema pati iš savęs, tai yra ypatybė, kuri integruota į sistemą. Taigi, galime sakyti, kad vaizdo stebėjime AI leidžia patobulinti vaizdo kamerų vaizdo analizę, integruojant duomenų ir vaizdo apdorojimo funkcijas į įrenginį.

Vaizdo stebėjimo sistemose AI padeda išvengti informacijos perkrovos, kas yra ypač aktualu apsaugos sistemose, apimančiose stambius objektus su daug vaizdo kamerų. Naudojant AI technologijas, vaizdo duomenys yra nuolat analizuojami. Apsaugos darbuotojų dėmesys atkreipiamas į neįprastus daiktus ar veiklą, tai leidžia personalui būti efektyviems apsaugoje, tačiau sumažina poreikį stebėti įprastinius kasdienius veiksmus.

Dahua įrenginiai su AI funkcijomis palaiko skirtingas galimybes priklausomai nuo produkto klasės (primename, kad skiraimos Lite, Pro ir Ultra gaminių klasės). Kuo aukštesnė klasė, tuo daugiau AI funkcijų yra integruota, geresni šių funkcijų vykdymo parametrai.

Įrenginiai, palaikantys Lite AI, geba atlikti šias funkcijas:

 • SMD (Smart Motion Detection): sumažina netikro aliarmo tikimybę, filtruoja gyvūnus, medžių judėjimą, šešėlius.
 • Perimetro apsauga: zonos / linijos kirtimo aptikimas, atskiriamas objektas: žmogus ar automobilis.

Lite AI funkcijos

Įrenginių, palaikančių Pro AI, funkcijos:

 • SMD (Smart Motion Detection): sumažina netikro aliarmo tikimybę, filtruoja gyvūnus, medžių judėjimą, šešėlius.
 • Perimetro, zonos apsauga: fiksuoja linijos kirtimą, įsibrovimą į zoną (atpažinimas ar juda žmogus, ar transporto priemonė), netipiškai greito judėjimo, apiplėšimo, parkavimo, žmonių susibūrimo fiksavimas, objektų atsiradimo arba dingimo detektavimas.
 • Veidų aptikimas ir fiksavimas. Taip pat galimas veidų savybių aptikimas ir filtravimas pagal 6 parametrus: amžių, lytį, nuotaiką (džiugus, nustebęs, neutralus, piktas, liūdnas, pasišlykštėjęs, sutrikęs, išsigandęs), akinių dėvėjimą, kaukės dėvėjimą, ūsų ir barzdos turėjimą. Patobulintas netikrų vaizdų filtravimas, apsauga nuo bandymo apgauti;
 • Žmonių apskaita: apskaičiuoja pagal linijos kirtimą, zoną, žmonių eilę. Palaiko kelių skirtingų zonų skaičiavimą.
 • Papildomos funkcijos: temperatūnis žemėlapis (žmonių srautų statistikai), prisitaikymas prie dienos laiko / oro sąlygų, rūko eliminavimas.

Pro AI funkcijos

Įrenginiai, palaikantys Ultra AI funkcijas, be prieš tai išvardintų, papildomai geba:

 • Dagiau atributų: fiksuoti ir filtruoti daugiau žmonių, bei transporto priemonių savybių, atributų ( pavyzdžiui, žmonių aprangos tipas ir spalva, motorinių transporto priemonių tipai, spalvos, numeriai, nemotorinių transporto priemonių tipai, spalvos).
 • Privatumo saugojimo galimybės: gali realiu laiku užmaskuoti veidus ar viso kūno siluetus.

Ultra AI funkcijos

AI funkcijas gali turėti tiek vaizdo kameros, tiek vaizdo įrašymo įrenginiai. Prie vaizdo įrašymo įrenginio su AI funkcijomis galime jungti paprastas vaizdo kameras, o visą vaizdo analizės darbą atliks įrašymo įrenginys, tačiau svarbu atkreipti dėmesį ar įrenginys bus pajėgus apdoroti visas šias funkcijas, nes paprastai, naudojantis AI funkcijomis, įrašymo įrenginio galimas apdoroti duomenų srautas krenta dvigubai. Įrašymo įrenginiai, priklausomai nuo produkto klasės, gali: 

 • Apdoroti iki 24 veidų per sekundę. 
 • Taip pat galima sukurti skirtingas veidų duomenų bazes su nuotraukomis ir informacija (priklausomai nuo modelio gali būti 10, 20 skirtingų duomenų bazių), bendras veidų su informacija kiekis gali siekti net iki 100 000.

Šios funkcijos žymiai praplečia galimybes, kurios ypatingai aktualios, kai reikia apdoroti labai daug duomenų. Pavyzdžiui, turint asmens nuotrauką, įrašuose galima lengvai rasti konkretų asmenį, profesionalūs įrenginiai gali vykdyti labai greitą paiešką apdorojant didelį veidų kiekį, iš skirtingų kamerų plaukiančių vaizdų srautą. 

Žinant tam tikrus bruožus, savybes, daug greičiau išfiltruojami įvykiai. Duomenis galima panaudoti įvairiai analizei ir apskaitai. Tarkime, žmones skaičiuojančios video kameros gali teikti vertingos informacijos: ne tik kiek žmonių apsilanko apibrėžtoje zonoje, tačiau taip pat gali aptikti plėšikavimą, sukelti aliarmą kirtus neleistiną zoną. AI technologija gali būti naudinga įvairiose situacijose, tarkime, analizuojant pirkėjų elgseną, kurią įprastai sunku pastebėti, pavyzdžiui, tai kad barzdoti vyrai sustoja ir domisi moterims skirtų produktų stendais, o duomenis vėliau panaudoti pardavimų strategijai vystyti.

AI technologijos panaudojimo pavyzdžių galite pamatyti šiame video:

Į Dahua AI technologijomis papildytus įrenginius integruoti specialūs alogritmai, įgalinantys įrenginius „mokytis“: apdorojant daugiau duomenų ir atliekant analizes atitinkamoje aplinkoje ir sąlygose, ši analizė tampa vis efektyvesnė ir greitesnė. Kviečiame pažiūrėti video medžiagą:

© UAB “Eproma” Visos teisės saugomos